Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi Sayı: 7


1 Beytülmakdis: İsra ve Miraç Toprağı M Roslan M Nor , Dil: İngilizce
2 Beytülmakdis'in Fethine Doğru: Hz. Peygamber Tarafından Atılan Üç Pratik Adım Abdallah Ma’rouf Omar , Dil: İngilizce
3 Müslüman Kadın: Beytülmakdis'in Önemini Göstermedeki Etkin Faktör Sarah Mohamed Sherif Abdel-Aziz Hassan , Dil: İngilizce
4 Kitap İncelemesi: Beytülmakdis'in Tanımlanması Maher Abu-Munshar , Aisha Al-Ahlas , Abdallah Marouf Omar , Dil: Arapça
5 KİTAP İNCELEMESİ: Beytülmakdis'in Tanımlanması Maher Abu-Munshar , Alhagi Manta Drammeh , Mohamad Roslan Mohamad Nor , Abdallah Marouf Omar , Dil: İngilizce
6 Beytülmakdis Çalışmalarında Doktora Ve Lisansüstü Tezlerin Başlıkları - , Dil: İngilizce