Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi Sayı: 3.2


1 Hz.Ömer'in Aelia(Beytülmakdis) Halkına Verdiği Emanname: Tarihsel Kaynaklara Yönelik Analitik Bir Eleştiri Abd Al-Fattah El-Awaisi. , Dil: İngilizce
2 Ömer Emannamesi: Bir Eleştiri Denemesi Abd Al-Fattah El-Awaisi. , Dil: Arapça
3 Belge: Kudüs'te Müslüman- Hristiyan İlişkileri Sir Cyril D. Townsend , Dil: İngilizce
4 Açılış Konuşması: Kudüs Ve Barış Süreci Tony Lloyd MP , Dil: İngilizce