Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi Sayı: 20.1


1 Osmanlı Son Dönem Beytülmakdis’inde Erken Yabancı Nüfuzu: Britanya’nın Rolü Khalid EL-AWAİSİ , Emine YİĞİT , Dil: İngilizce
2 Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü Sonrasında Orta Doğu'nun Durumu: İstikrarsızlığa Teorik Bir Çözüm Birkan ERTOY , Dil: İngilizce
3 Akdeniz'in Jeopolitiği ve İşgali Azka MADİHAH , Dil: İngilizce
4 Yahudiliğin Kutsal Metinleri ve Tarihi Mabet Gerçeği Othman Saeed HOURAN , Dil: Arapça
5 İsrail Siyasetini Anlamada Tarihin Rolü: Haçlı Seferleri ile Siyonizm Hareketi Arasında Benzerlik Örneği Issa BARAIJIA , Dil: Arapça
6 Beytülmakdis’teki Osmanlı Medreseleri ve Eğitim Sürecindeki Rolü (1874-2019) Marwan Mohammed , Dil: Arapça
7 Siyonist Kazıların Gölgesinde Beytülmakdis Mirası: Yok Etme ve Himaye Arasında Zariouh ZINELABIDINE , Dil: Arapça
8 Beytülmakdis Şehrindeki Filistin Direnişine Halk Desteği 1987-2019 Musa AKKARİ , Dil: Arapça
9 İşgale Karşı Direnişe Öncülük Eden Beytülmakdis İslam Heyeti Başkanları: Şeyh İkrime Sabri Örneği Aziz ALASSA , Dil: Arapça