Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi Sayı: 19.3


1 KAISERSWERTHER DİYAKONEZLERİ'NİN KUDÜS'TEKİ FAALİYETLERİ VE TALİTHA KUMİ OKULU Muttalip ŞİMŞEK , Dil: Türkçe
2 19. YÜZYIL SONUNDA FİLİSTİN’DE ARAP-YAHUDİ KARŞILAŞMASININ BİR İNCELEMESİ: KOMŞUDAN HASIMA DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL SOSYOLOJİSİ Tuğçe ERSOY , Dil: Türkçe
3 XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA SİYONİSTLERİN FİLİSTİN’E YERLEŞMELERİNİN ENGELLENMESİ Mohammed A.m YASİN , Dil: Türkçe
4 ARŞİV BELGELERİNE GÖRE FİLİSTİN’DE SALGIN HASTALIKLAR VE ALINAN ÖNLEMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Sibel CEYLAN YİĞİT , Dil: Türkçe
5 KUDÜS’E GELEN RUS HACILARIN MÜRÛR TEZKİRESİ MESELESİ Asuman GÖLPINAR , Dil: Türkçe
6 OSMANLI KUDÜS’ÜNDE KAÇAKÇILIK FAALİYETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (1886-1914) Özge Togral , Dil: Türkçe
7 Mescid-i Aksa'nın Mali Kaynakları 1516-1918 Ameen ABUBAKEER , Dil: Arapça
8 Beytülmakdis (Kudüs) Şehrinin Yeniden İnşasında Yapı ve Hizmetlerin Gelişmesinde Osmanlı Devleti'nin Rolü Zariouh ZINELABIDINE , Dil: Arapça
9 Osmanlı Döneminde Kudüs'te Zaviyelerin Yayılması ve Gelişmesinde Vakıfların Rolü Ahmed HUSSİEN ABİD , Dil: Arapça
10 Kudüs'teki dini azınlıklar ve Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa devletleri arasındaki çatışmada rolleri: 1516-1916 Osmanlı Arşiv Belgelerine göre Metin ŞERİFOĞLU , Dil: Arapça
11 Beytülmakdis'in Osmanlı Anıtları: Creswell'in 1919-1920 Arşiv Fotoğraf Koleksiyonunun İncelenmesi Amel MAHFOUZ , Dil: Arapça