Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi Sayı: 19.1


1 İbn Sa‘d’ın Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr Adlı Eserine Göre Beytülmakdis Ömer Sabuncu , Betül Sarkoz , Dil: Türkçe
2 XVIII. Yüzyılda Kudüs’te Vakıf Mülklerin İşletim Usulleri: İcâre-i Vâhide, Hikr, İcâre-i Tavîle ve Huluvv-i Şer‘i Uygulamaları Şerife EROĞLU MEMİŞ , Dil: Türkçe
3 OSMANLI YÖNETİM MERKEZİNİN KUDÜS VAKIFLARI GÜNDEMİ (1798-1841) Abdullah ÇAKMAK , Dil: Türkçe
4 Selahaddin'in Gözünden Beytülmakdis: Kudüs'ün Haçlılardan Kurtarılmasının Eleştirel Analitik Bir Okuması Maher ABU-MUNSHAR , Dil: İngilizce
5 Beytülmakdiste Vakıf Sisteminin Oluşumunda Memeluklerin Çabaları Fayez AL-ZAMİLİ , Dil: Arapça
6 Beytülmakdis Vakıflarının Siyonizm Çıkarları Doğrultusunda İngiltere Mandası Tarafından Sömürgeleştirilmesi Walaa Shoyokhi , Dil: Arapça
7 Beytülmakdis Vakıflarında Yahudileşme Tehdidi Wahida BİDİSSİ , Dil: Arapça