Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi Sayı: 18.3


1 - Burhan CHE DAUD , Abdal-fattah EL-AWAİSİ ,Mohd Roslan Mohd NOR , Dil: Türkçe
2 NÛREDDÎN ZENGÎ'NİN, SALÂHADDÎN EYYÛBÎ ELİYLE GERÇEKLEŞEN HAYALLERİ Abdulhalim OFLAZ , Dil: Türkçe
3 NÛREDDİN MAHMUD ZENGÎ DEVRİ’NDE (541-569/1146-1174) İLMİYE SINIFI Abdulkadir Turan , Dil: Türkçe
4 NÛREDDİN MAHMUD ZENGİ’NİN KUZEY SINIRINDAKİ HIRİSTİYAN DEVLETLERLE İLİŞKİLERİ (1146-1174) Ahmet KÜTÜK , Dil: Türkçe
5 ORTAÇAĞ’DA İSLÂM/TÜRK-İSLÂM TIBBININ PARLAK BİR MÜMESSİLİ: NUREDDİN HASTANESİ Fatma İNCE , Dil: Türkçe
6 MARDİN MÜZESİ’NDEKİ NUREDDİN ZENGİ SİKKELERİ Zekai ERDAL , Hasan MENTEŞE , Dil: Türkçe
7 Nureddin Zengi'nin Dımaşk ve Menbiç'teki Askeri Faaliyetleri Aeisha Marshoud EL-HARBİ , Dil: Arapça
8 Nureddin Zengi Döneminde Musul Mimarisi Vian Mowafaq AL-NUAİMİ , Dil: Arapça
9 Nureddin Mahmud b. İmadüddin Zengi Döneminde Vakıflar Yusef ALZAMLI , Fayez ALZAMLI , Dil: Arapça
10 Nureddin Zengi Döneminde Biladü'ş-Şam'da Fıkıh Aya ALSHAQAQI , Dil: Arapça
11 Haçlı Seferleri Esnasında Bilâdü'ş-Şâm'da Birlik Kurulmasında Nureddin Mahmud'un Rolü Ahmed Abdallah MUHAMMAD , Mukhtar Ramadan AL-FAKI , Dil: Arapça