Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi Sayı: 18.2


1 EYYÛBÎ DÖNEMİ BEYTÜLMAKDİS MEDRESELERİ: KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE FONKSİYON Harun YILMAZ , Dil: Türkçe
2 Osmanlı Kudüs’ünde Ecnebi Kilise Arazilerinin Vergiden Muafiyeti Meselesi Ibrahim Ozcosar,Ekrem AKMAN , Dil: Türkçe
3 Tampon Devlet için Jeopolitik-Stratejik Hat: Süveyş Kanalı Mohammad ELHAMY , Dil: Arapça
4 Siyonist Tehdit ve Uluslararası Politika: 20. Yüzyılın Başında Arap Milliyetçiliğinin Öncülerinden biri olan “Necip Azuri" Örneği Hafida Ben dahmane , Dil: Arapça
5 Osmanlı Döneminde Beytülmakdis’e Yönelik Yahudi Oryantalizmi Asma DALLAH , Dil: Arapça