Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi Sayı: 15


1 Sahabenin Beytülmakdis ile İrtibatını Sağlamada Hadislerdeki Belağatın Etkisi Karim Farouk ELKHOLY , Dil: Arapça
2 Bizans'ın Mağlubiyeti ve Galibiyetinin Kur’an'daki Mucizesi Khalid El-Awaisi , Dil: İngilizce
3 Rûm Sûresi Çerçevesinde Beytülmakdis’in Fethinin Müjdelenmesi -İbn Berrecân’ın İşârî Tefsir Yorumu Abdulmuttalip ARPA , Dil: Türkçe
4 Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs Haçlı Krallığıyla Yaptığı 581/1185 Yılı Antlaşması Ziya POLAT , Dil: Türkçe