Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi Sayı: 14


1 Salahaddin Eyyubi’nin Beytülmakdis’in Fethi ile İlgili Hutbesi Üzerine Bir İnceleme Karim Farouk ELKHOLY , Dil: Arapça
2 Bilimsel ve Siyasi Bütünleşmenin Beytülmakdis’in Fethine Olan Etkisi Anas Zahir AL-MASRI , Dil: Arapça
3 Kur’an-ı Kerim’de Beytülmakdis: Seçilmiş Ayetler ve Tefsirleri KHALID EL-AWAISI , Dil: İngilizce
4 Emevilerin Beytülmakdis’teki Hristiyan Mukaddesatlarına Yönelik Tutumu NOUR ABU ASSAB , Dil: İngilizce