Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi Sayı: 12


1 İslam Yönetimi Altında Beytülmakdis'teki Hristiyan Kutsal Mekanları NOUR ABU ASSAB , Dil: İngilizce
2 Eyyubi Dönemi'nde Beytülmakdis'in Jeopolitik Yönünün Anlaşılmasına Doğru: Üç Olguya Dair Eleştirel Bir Çalışma SARA EL-AWAISI , Dil: İngilizce
3 Beytülmakdis'e Dair Problemlerin Ve Yaklaşımların Mimarisi Ve Arkeolojisi HAITHAM AL-RATROUT , Dil: İngilizce
4 Oryantalist Heribert Busse'nin yazılarında Beytülmakdis RANA ABU-MOUNES , Dil: İngilizce