Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi Sayı: 11


1 Kutsal Toprakların Modern Görüntüsü: Bazı Hristiyan Misyonerlerin El Yazmaları PAOLO MAGGIOLINI , Dil: İngilizce
2 Yönelimler Ve Oryantalizm: Vali Sör Ronald Storrs ILIA XYPOLIA , Dil: İngilizce
3 Louis Massignon Ve Kudüs: Kişisel Bakış Açısı CECCARINI FRANCESCA , Dil: İngilizce
4 Gece Yürüyüşü'ne (İsra) Oryantalist Bakış Açısı: Bir Analiz MOHD ROSLAN MOHD NOR , Dil: İngilizce
5 Beytülmakdis'teki Müslümanların Gayri Müslimlere Karşı Tutumunun Oryantalistler Ve İsrail Akademisyenlerince Değerlendirilmesi Maher Y. Abu-Munshar , Dil: İngilizce
6 Beytülmakdis'e Oryantalist Yaklaşım: Dini Ve Siyasi Gündemlerine Dair Bir Eleştiri Çalışması ABD AL-FATTAH EL-AWAISI , Dil: İngilizce
7 Siyonist Planın Servisi, Beytülmakdis Hakkında Asılsız Bilgiler Yaymak ABDUL NABI ISSTAIF , Dil: İngilizce
8 Yahudi Oryantalistler ve Temel İslam Kaynakları'ndaki Beytülmakdis Kudsiyetini Küçümseme Çabaları Hasan A. Silwadi , Dil: Arapça